Επιτυχής Ολοκλήρωση Έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ»

Επιτυχής Ολοκλήρωση  Έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» Το στρατηγικό έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο  «ΘΑΛ – ΧΩΡ»  ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, ως ο επικεφαλής εταίρος του έργου, και τους εταίρους του από Κύπρο και Ελλάδα.  Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Read More

Article by George Fyttis on JellyWatch Project

Sightings of Jellyfish in Cyprus  Article by Mr. George Fyttis in Phileleftheros Newspaper – 29/07/2013 Article by Mr. George Fyttis featured in Philenews.com on 11/06/2013 Go to philenews website | Download the article in pdf format The article has also been featured in the Weekly newsletter of the University of Cyprus Download the UCY newsletter 227 issue Read More