Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Τ.Α.Θ.Ε. και του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου

2 April 2012

Υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ωκεανογραφικού Κέντρου Πανεπιστημίου Κύπρου και Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Αρθρο στη Χαραυγή | Φωτογραφίες