παρουσίαση στο ΤΕΠΑΚ για το Ωκεανογραφικό Κέντρο από τον διευθυντή του κέντρου καθηγητή Γεώργιο Γεωργίου

21 September 2011

Στις 21.9.2011 θα γίνει παρουσίαση στο ΤΕΠΑΚ για το Ωκεανογραφικό Κέντρο από τον διευθυντή του κέντρου καθηγητή Γεώργιο Γεωργίου.