συνάντηση της επιτροπής περιβάλλοντος της βουλής για το θέμα της διάβρωσης των ακτών

10 February 2011

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο συμμετείχε στη συνάντηση της επιτροπής περιβάλλοντος της βουλής για το θέμα της διάβρωσης των ακτών της Κύπρου. Περισσότερα …