Επιχορήγηση έρευνας πέτυχε το Ωκεανογραφικό Κέντρο στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, πέτυχε την πρώτη επιχορήγηση ερευνητικού προγράμματος, του MyOCEAN-FO με συντονιστή τον Αναπλ. Διευθυντή του Κέντρου Δρ. Γιώργο Ζωδιάτη, κάτω από το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαικής ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (HORIZON 2020). Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη συνέχιση της ανάπτυξης των επιχειρησιακών ωκεανογραφικών προγνώσεων και την υποβοήθηση των θαλάσσιων εφαρμογών που αφορούν στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας, θαλάσσιοι πόροι, θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον και αλλαγή κλίματος.

Τύπος : παιδεία news 30-04-2014 , Πολίτης 30-04-2014 , Xαραυγή 30-04-2014, Π.Κ._Ενημερωτικό Δελτίο