Διάλεξη Γεώργιος Φυττής

17 Ιουλίου 2012

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο διοργάνωσε διάλεξη με ομιλητή τον Γεώργιο Φυττή ειδικό επιστήμονα του Ωκεανογραφικού Κέντρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα “Μελέτη των βιοκοινωνιών υδρόβιων μακροφύτων και βενθικών μακροασπονδύλων σε δύο λιμνοθάλασσες της Δ. Ελλάδας με βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΕ”. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα ΣΘΕΕ01/039 στη Πανεπιστημιούπολη.

Περισσότερα …